جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
چکاپ دوره ای سلامت

v    مهمترین آزمایشات دوران نوزادی و شیرخوارگی: (از پایان یک ماهگی تا 24 ماهگی)

·        TSH,T3,T4: بررسی مادرزادی کم کاری تیروئید(هیپوتیروئیدی مادرزادی)

·        فنیل آلانین سرم و ادرار: بررسی فنیل کتونوری

·        بررسی قندهای احیا کننده در ادرار: گالاکتوزومی و فروکتوزمی

·        جستجوی اسیدهای آمینه خاص در ادرار: بیماری شربت افرا

·        بررسی آنزیم G6PD در خون: بیماری فاویسم

 

v    مهمترین آزمایشات دوران کودکی: (2 تا 12 سالگی)

     ·        قد: حداقل سالی یک بار

·        وزن: حداقل سالی یک بار

·        بینایی و شنوایی: حداقل سالی یک بار

·        فشار خون: پس از 3 سالگی

·        CBC و اندازه گیری هموگلوبین برای تعیین کم خونی

·        معاینه دندانها

 

v    مهمترین آزمایشات دوران جوانی:

 

ü     زنان: (از 20 تا 39 سالگی)

·        معاینه لگن: سالی یکبار

·        پاپ اسمیر یا بررسی دهانه رحم: پس از ازدواج و حداقل سالی یک بار

·        معاینه پستانها از نظر توده: حداقل هر 3 سال یکبار

·        معاینه پوست: از نظر وجود ضایعات و خالهای با احتمال سرطانی شدن، حداقل هر 3 سال یکبار

·        قند خون ناشتا و چربیها

 

ü     زنان: (از 40 تا 49 سالگی)

·         اندازه گیری فشار خون: سالی یکبار

·        اندازه گیری چربیهای خون: 2 سال یکبار

·        اندازه گیری قند خون ناشتا: 2 سال یکبار

·        معاینه پستان، پوست و انجام پاپ اسمیر: حداقل سالی یکبار

·        ماموگرافی: سالی یکبار

 

ü     مردان: (20تا 39 سالگی)

·         اندازه گیری فشار خون: 2 سال یکبار

·        معاینه پوست: حداقل هر 3 سال یکبار

·        قند خون ناشتا و چربیها

 

ü     مردان: (از 40 تا 49 سالگی)

·         اندازه گیری فشار خون: سالی یکبار

·        اندازه گیری چربیهای خون: 2 سال یکبار

·        اندازه گیری قند خون ناشتا: 2 سال یکبار

·        معاینه پوست: حداقل سالی یکبار

·        انجام آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN) و کراتینین جهت بررسی عملکرد کلیه ها مفید است.

·        PSA و FREE PSA: جهت تشخیص زودرس سرطان پروستات، سالی یکبار

 

v    سنین پس از 50 سالگی:

 

ü     زنان:

·         اندازه گیری فشار خون: سالی یکبار

·        اندازه گیری چربیهای خون: سالی یکبار

·        اندازه گیری قند خون ناشتا: سالی یکبار

·        معاینه پستان ها، لگن، پوست، انجام پاپ اسمیر و ماموگرافی: حداقل سالی یکبار

·        بررسی مدفوع از نظر وجود خون مخفی: جهت تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ و سالی یکبار

·        کولونوسکوپی: 5-10سال یکبار و یا حتی با فواصل کمتر طبق نظر متخصص گوارش

·        سیگموئیدوسکوپی: هر 3 سال یکبار

·        دانسیتومتری استخوان(آزمایش سنجش تراکم استخوان): پس از یائسگی یکبار و پس از آن طبق نظر پزشک معالج و بر اساس میزان تراکم استخوان

 

ü     مردان:

·         اندازه گیری فشار خون: سالی یکبار

·        اندازه گیری چربیهای خون: سالی یکبار

·        اندازه گیری قند خون ناشتا: سالی یکبار

·        بررسی پروستات: تعیین اندازه پروستات بوسیله معاینه مقعدی توسط پزشک و یا انجام سونوگرافی حداقل سالی یکبار و همچنین آزمایشات PSA و FREE PSA و نسبت انها به هم حداقل یکبار در سال

·        معاینه پوست: حداقل سالی یکبار

·        کولونوسکوپی: 5-10سال یکبار و یا حتی با فواصل کمتر طبق نظر متخصص گوارش

·        سیگموئیدوسکوپی: هر 3 سال یکبار