جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
درباره ما

 

 

آزمایشگاه درّوس در سال 1372 در خیابان شهید کلاهدوز، نبش کوچه سنجابی به مدیریت جناب آقای دکتر اکبر ذوقی، تاسیس گردید.

مدیریت و کلیه پرسنل، اهداف ذیل را همواره سرلوحه کار خود قرار می دهند:

1.تامین رضایتمندی بیماران و پزشکان معالج

2.استفاده از دستگاههای مدرن با روشهای ارجح

3.آموزش و به کارگیری پرسنل متعهّد

4.سازماندهی ارزیابی کیفیت در بخشهای مختلف آزمایشگاهی

5.راه اندازی تستها و بخشهای جدید

6.معرّفی آزمایشگاه و نقاط قوّت آن